banner

More about the programme
Med "Ledelse, der skaber social kapital" lærer du, hvordan du skaber et produktivt fællesskab på arbejdspladsen.
Social kapital er den værdi, der skabes af sociale netværk. 

I en organisation er social kapital den produktive kraft, som opstår, når mennesker arbejder godt sammen i et fællesskab. Dvs. social kapital skabes, når en organisation fungerer som andet og mere end en samling individer, der forfølger egne mål. 

Dette fag gør dig i stand til at kombinere ledelse af opgaver med ledelse, der skaber social kapital. 

Faget fokuserer på social kapital som en vigtig ressource, når ledelsen skal takle nye udfordringer med krav om innovation, samarbejde, selvledelse og omstillingsparathed.

Sammenhængen mellem social kapital og virksomhedens performance kommer i spil sådan, at social kapital bliver en ressource og en produktiv kraft, der giver synergi i organisationen.