banner

More about the programme
Du får værktøjer til at planlægge og gennemføre relevante internationale analyser, så du kan kortlægge virksomhedens markedspotentiale og handelsbarrierer.
Med faget kvalificerer du dig til at analysere, vurdere og udvikle virksomhedens internationaliserings- og eksportmuligheder.

Du lærer om kultur, kulturanalyse og interkulturelle sammenhænge, og du bliver i stand til at anvende din kulturelle indsigt, når du skal vurdere potentialet på internationale markeder.

Emnerne på faget er i hovedtræk:
 • Definitioner på kultur, kulturelle værdier, identitet og adfærd
 • Kulturparametre og -forskelle
 • Forretningskulturer og subkulturer
 • International kulturanalyse og områdestudier
 • Virksomhedens internationaliseringsproces
 • Markedsanalyse og informationsindsamling
 • Lande- og markedsanalyser
 • Analyse og kortlægning af markedspotentiale og handelsbarrierer
 • Vækstmarkeder set i et kulturelt perspektiv
 • Interkulturel kommunikation
 • Forhandling på tværs af kulturer
 • Kulturbarrierer og -chok
 • Metoder til markedsanalyse.