banner

More about the programme
Faget er for dig, der vil styrke dine kompetencer til at udarbejde, planlægge, vurdere og gennemføre virksomhedens forskellige markedsføringsaktiviteter – herhjemme og internationalt.

Du får viden om teori, metode og anvendt praksis inden for markedsføring. Vi ser på planlægning, udvikling og implementering af markedsføringsplaner, anvendelse af forhandlingsteknikker og inddragelse af markedsføringsøkonomiske og juridiske forhold. Du får kompetence til at gennemføre kulturanalyser og vurdere interkulturelle kompetencer. Du bliver desuden klædt på til at gennemføre forhandlinger og til at forstå forhandlingsprocessens forskellige trin og faser. 

Vi anbefaler, at du tager faget "Afsætningsstrategi", før du starter.

Du lærer om 

 • Grundlæggende markedsføringsplanlægning og –implementering: 
  - Marketing-mix: planlægning, valg, implementering og opfølgning 
  - Marketings organisatoriske placering og rolle
 • Forhandling: 
  - Forhandlingsteknik, -kommunikation og –proces.
 • Kultur: 
  - Kulturparametre, -teori og -analyse 
  - Interkulturel kompetence.
 • Juridiske forhold: 
  - Aftaleret, markedsføringslovgivning og introduktion til e-handelsret.
 • Metode: 
  - Forhandlingsteknik i praksis 
  - Udarbejdelse af markedsførings- og handlingsplaner.