banner

More about the programme
Du får viden om, hvordan skriftlige projekter præsenteres på en faglig stringent måde og lærer at opbygge en logisk orden i dine rapporter. Du lærer at formulere dig præcist, at analysere problemstillinger og vurdere metodemæssige løsningstilgange.

Faget Metode og videnskabsteori sætter dig i stand til at træffe valg omkring analysemetoder på et fagligt kvalificeret grundlag. Du bliver i stand til at vurdere analyseresultaters kvalitet i forhold til gyldighed og pålidelighed.

Faget omfatter både kvantitative metoder som spørgeskemaundersøgelser og kvalitative metoder i form af forskellige interviewformer. Du lærer at vælge en passende analyseform, at udarbejde et passende analysedesign, at dokumentere analysens data, at bearbejde data og præsentere data.

Faget lægger vægt på refleksion over metoder og resultater og indeholder videnskabsteori, hvor du opnår forståelse for de dybereliggende teorier bag anvendte teorier og metoder. Du opnår en generel forståelse for sammenhængen i teorier og teoriernes anvendelse i konkrete situationer.

I faget bliver der arbejdet med opsætning af problemstillinger, formulering af relevante formål med analyser, design af analyser, vurdering af analyseresultater, præsentation af analyseresultater og anvendelse af analyseresultater.