banner

More about the programme
Emnerne på dette fag er grundlæggende mikrobiologi, mikrobiologisk laboratorieteknik, produktionshygiejne og mikrobiologisk risikovurdering.
Du får en kompetence, som bygger på grundlæggende viden på det mikrobiologiske og hygiejniske område, så du vil kunne tage professionelt del i løsningen af problemstillinger inden for dette område.

Faget kvalificerer dig til at tage professionel del i løsning af problemstillinger inden for mikrobiologi og hygiejne primært relateret til produktion. 

Du lærer om
  • Mikroorganismernes morfologi, fysiologi og vækstkrav
  • Teoretisk identifikation af mikroorganismer
  • Metoder til opformering og kimtælling
  • Sterilisation og aseptiske arbejdsteknikker
  • Sikkerhed i det mikrobiologiske laboratorium
  • Produktionshygiejne, rengøringskontrol samt lovgivning og standarder inden for det produktionshygiejniske område
  • HACCP og egenkontrol.
Undervisningen er baseret på litteraturstudier, opgaver, laboratorieøvelser, afleveringsopgaver og et afslutningsprojekt.