banner

More about the programme
Faget giver dig en grundlæggende viden om indirekte skatter og de primære retskilder herunder EU-rettens betydning for området. Hovedemner på faget er moms, lønsumsafgift, punktafgifter og godtgørelse af energiafgifter.Vægten vil blive lagt på lovgivningen på momsområdet, hvor de du får viden om momssystemets virkemåde og lærer at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for en almindelig virksomhed.

Du får desuden viden om regnskabs- og fakturakrav i momsloven og visse særlige opgørelsesmetoder på momsområdet og lærer at vurdere praksisnære problemstillinger herunder subjektiv og objektiv momspligt, momsgrundlag, momsfradrag.

Du lærer også at anvende momsregler ved almindeligt forekommende internationale handelstransaktioner og får indblik i principper, metoder og lovgivningsteknik inden for øvrige afgifter, navnlig lønsumsafgift og varebaserede punktafgifter og hovedprincipperne for godtgørelse af energiafgifter i almindelige virksomheder.

Faget er udviklet i samarbejde med SKAT.