banner

More about the programme
Få grundlæggende økonomiske viden om virksomhedens drift og årsregnskab.

Med faget får du styr på årsregnskabet og opstillingsformer for små og mellemstore virksomheder. 

Du bliver fortrolig med at gennemføre en regnskabsanalyse og sætte den i perspektiv i forhold til virksomhedens historiske udvikling. Du lærer at arbejde med ABC-analyser og Whale-kurver for at afdække hvilke kunder eller produkter, der er henholdsvis mest og mindst rentable, og du lærer at komme med forslag til nye tiltag for fremtiden baseret på for eksempel regnskabsanalysen.

Samtidig lærer du at sammenligne og vurdere årsregnskabet med målene i drifts- og likviditetsbudgettet. Du bliver skarp til regnskabsanalyse med udgangspunkt i en "common sense analyse" med udgangspunkt i nøgletal omkring indtjening, rentabilitet, likviditet og soliditet.

Indhold 

  • Årsregnskabet og regnskabsanalyse
  • Budgettering inklusiv likviditetsstyring
  • Investering finansiering
  • ABC-analyser, kunderentabilitet og lean
  • Balanced Scorecard