banner

More about the programme
Få redskaberne til at forstå og løse organisatoriske problemstillinger i virksomheden. Du bliver klædt på til at deltage i forandrings- og udviklingsprocesser.En organisation er en kompleks størrelse – og det kræver et grundigt kendskab til organisationsstruktur, ledelse, virksomhedskultur og systemer at skabe forandringer og organisationsudvikling, der varer ved. For udvikling kræver helikopterperspektiv og forståelse for, hvordan organismen ’en virksomhed’ er skruet sammen.

Organisation og arbejdspsykologi ruster dig til at håndtere disse organisatoriske og udviklingsmæssige processer.

Du får en grundig indføring i organisations- og virksomhedsstruktur, styringsprocesser og kultur, og du lærer om samspillet mellem en virksomheds organisation og omgivelserne. Du får desuden viden om, hvordan en organisationsstruktur er opbygget, og hvilke styringsprocesser, der er på spil.

Du bliver klogere på samfunds-, virksomheds- og subkulturer, og hvilken betydning de har. Ligesom du lærer at forstå gruppedannelser, gruppeprocesser og analysere konflikter.

Undervisningen giver dig også indblik i ledelse, og du får en række strategiske værktøjer, du kan bruge til at afdække den strategiske situation og finde udviklingsmuligheder. Og så lærer du om trin i organisationsudvikling og får kendskab til projektstyring.