banner

More about the programme
Med positiv psykologi i ledelse får du ledelsesværktøjer til at opbygge optimisme, håb og modstandskraft. Gennem faget "Positiv psykologi i ledelse" lærer du at vurdere praksisnære problemstillinger, at flytte fokus og at skabe handlekraft og engagement. 
Du vil efterfølgende som leder kunne skabe udvikling gennem flow, engagement og fokus på medarbejdernes styrker. 

Positiv psykologi er videnskaben om trivsel og optimal menneskelig funktion. I faget fokuserer du på, hvordan du som leder kan være med til at sørge for, at mennesker trives og præsterer optimalt. 

Du får kendskab til, hvordan udvikling baseret på medarbejdernes styrker fremmer trivsel og engagement på arbejdspladsen. F.eks. lærer du at anvende ledelsesværktøjer, som opbygger "psykologisk kapital" som optimisme, håb, selvtillid og modstandskraft.

Faget giver dig indblik i det personlige, reflekterede og autentiske lederskab med anvendelsen af positiv psykologi, så det giver mening. 

Du bliver klogere på hvordan ledelse, der fokuserer på og fremelsker egne, medarbejdernes og organisationens styrker, er med til at skabe resultater på både den økonomiske og den menneskelige bundlinje.