banner

More about the programme
Du kvalificeres til selvstændigt og professionelt at kunne analysere, planlægge og forestå organisationens kommunikation til/med/via presse og medier med henblik på at varetage organisationens forskellige strategiske mål.
Du får kompetencerne til at analysere og vurdere organisations rolle i forhold til medierne, offentligheden og det politiske system og kunne udvælge og gennemføre strategierne for at fremme organisationens sag.

Fagets indhold i hovedtræk:
  • Relevante begreber, metoder, modeller og teorier inden for pressehåndtering generelt, Marketing Public Relations, Issues Management, Krisekommunikation og Public Affairs gennem medierne
  • Mediernes samfundsrolle og arbejdsbetingelser
  • Generel pressehåndtering: det gode pressearbejde og den gode historie
  • Strategier og midler til pressehåndtering
  • Brug af presse og medier til understøtning af marketingindsatsen
  • Brug af presse og medier til at fremme organisationens sag i offentligheden og i det politiske system
  • Forebyggelse og håndringer af kriser i medierne.