banner

More about the programme
Facilitering af processer - bliv skarp til at gennemføre involverende og effektive processer.
Hvordan skaber og opretholder du som leder et engageret miljø? Hvordan leder du møder, så de bliver involverende, effektive, målrettede? Og hvordan faciliterer du større og mindre grupper, så de samarbejder godt om at skabe resultater? 

Det lærer du i faget "Procesfacilitering", som præsenterer dig for en række teknikker og modeller, som du kan benytte som leder til at skabe læring, udvikling og resultater.

Du får en grundlæggende viden om praksis og anvendelse af teori og metode inden for facilitering, og du bliver i stand til at reflektere over din egen stil som facilitator. Dermed kan du designe læringsrum, der skaber de bedste rammer for involvering, læring og resultater gennem anvendelse af effektfulde værktøjer til facilitering af grupper. 

Du bliver skarp på interpersonel kommunikation og udviklende feedback og bevidst om din rolle som facilitator samt etik og moral i facilitering. Du får gruppepsykologisk forståelse samt viden om beslutningsprocesser, konsensusdannelse og konflikthåndtering.

Indhold
  • Den faciliterende rolle
  • Anerkendende procesmetode
  • Systemisk spørgeteknik
  • Kreative metodikker
  • Facilitators position som gameplayer og gamemaster 
  • Struktur og styring i facilitering af processer
  • Iscenesættelse og Improvisation i processer
  • Krav til det gode møde (før, under og efter).
Målgruppe
Faget henvender sig primært til ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og koordinatorer.