banner

More about the programme
Faget indeholder emnerne produktionsteknikker, produktionsoptimering, logistik, projektstyring, samt kvalitet og måleteknik. Du lærer at forstå produktionssystemer og deres opbygning, at analysere delsystemers virkemåde og anvendelsesmuligheder i et produktionssystem og at vurdere produktionssystemet i it-sammenhænge.

Du lærer om produktionsoptimering, at udarbejde tekniske specifikationer til produktændringer for optimering af produktionen, at optimere en produktion og at anvende automatiseringsprincipper til optimering af en produktion.

Du får viden om logistik, så du kan analysere problemstillinger på taktisk og operationelt niveau i relation til den samlede forsyningskæde, analysere samarbejdsrelationer mellem alle parter i de integrerede logistikkæder med henblik på optimering af den samlede ressourceudnyttelse og anvende relevant it i forbindelse med optimeringen.

Faget giver dig desuden viden om projektstyring, så du kan planlægge, styre og implementere projekter inden for virksomheden og styre økonomien i et projekt med hensyn til fremdrift og likviditet i forhold til det budgetterede.

Med emnerne kvalitet og måleteknik lærer du at anvende enkle statistiske test, systematisk forsøgsplanlægning til optimering af produktionens processer og at udarbejde og anvende usikkerhedsbudgetter.