banner


Vi sætter fokus på den betydning, som samfundet, organisationen og kulturen har for den professionelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren.

Med dette fag får du færdigheder i og kompetencer til at kunne beskrive og vurdere praksisnære problemstillinger i social og sundhedspraksis ud fra viden om og forståelse for social- og sundhedsvæsenets samfundsmæssige, kulturelle og organisatoriske rammer.