banner

More about the programme
Vi sætter fokus på den betydning, som samfundet, organisationen og kulturen har for den professionelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren.

Med dette fag får du færdigheder i og kompetencer til at kunne beskrive og vurdere praksisnære problemstillinger i social og sundhedspraksis ud fra viden om og forståelse for social- og sundhedsvæsenets samfundsmæssige, kulturelle og organisatoriske rammer.