banner

More about the programme
Du arbejder med et udviklingsprojekt og emnerne innovative processer, konceptudvikling og ressourceallokering.
Målet med udviklingsprojektet er, at du 

udarbejder en beskrivelse af projekt- og problemløsning med angivelse af eventuel outsourcing, 
lærer at anvende principper for projektarbejde og projektledelse, herunder styringsmodeller og værktøjer for forskellige typer af udviklingsprojekter, 
at vurdere behov og muligheder for netværksorganisering og udvikler rammer for netværksorganisering.

Du lærer desuden at anvende metoder til udvikling af processer, strukturer og arbejdsmiljøer og at vurdere metoder til at omsætte ideer til kunderelaterede koncepter og markedsudvikling.

I relation til ressourceallokering får du den nødvendige viden, så du kan sammensætte og udvikle projektgrupper, vurdere ressourcebehov - herunder behov for inddragelse af konsulentbistand og etablering/udnyttelse af vidennetværk.

Tager du dette fag, får du en to-i-en løsning. Samtidig med undervisningen i Projektledelse fra akademiuddannelsen skal du på et selvstudie med webinarer tage en PRINCE2®. Begge fag afsluttes med en eksamen (to eksaminer i alt). Du har ét forsøg til at bestå PRINCE2®.

PRINCE2® anvendes som projektstyringsværktøj. Værktøjet anvendes typisk i forbindelse med store it- og byggeprojekter eller i større produktionsvirksomheder og offentlige virksomheder. 

Du får viden om PRINCE2® projektstyringsmetoden, så du bliver i stand til at organisere, planlægge og styre projekter effektivt i overensstemmelse med PRINCE2®-metoden. PRINCE2® bygger på "best practice" og er et meget konkret redskab, som projektledere bruger i forbindelse med opstart, gennemførelse og afslutning af større projekter fx it- og byggeprojekter. 

Du bliver rigtig godt klædt på til at søge stillinger, hvor projektstyring er en central del af jobbet. Faget afsluttes med den internationalt akkrediterede Foundation-eksamen. 

Du kan vælge at lade faget være en del af din samlede videreuddannelse - eller du kan tage faget som et selvstændigt projektstyringskursus.

Alle PRINCE2® kurser er udbudt af den Akkrediterede Trænnings Organisation (ATO) Mentorix ApS.
Mentorix ApS is an Accredited Training Organization under APMG. PRINCE2®, MSP® , P3O®, MoR®, MoV®, MoP® are Registered Trademarks of AXELOS Ltd.