banner

More about the programme
Du arbejder med et udviklingsprojekt og emnerne innovative processer, konceptudvikling og ressourceallokering.

Målet med udviklingsprojektet er, at du udarbejder en beskrivelse af projekt- og problemløsning med angivelse af eventuel outsourcing, lærer at anvende principper for projektarbejde og projektledelse, herunder styringsmodeller og værktøjer for forskellige typer af udviklingsprojekter, at vurdere behov og muligheder for netværksorganisering og udvikler rammer for netværksorganisering.

Du lærer desuden at anvende metoder til udvikling af processer, strukturer og arbejdsmiljøer og at vurdere metoder til at omsætte ideer til kunderelaterede koncepter og markedsudvikling.

I relation til ressourceallokering får du den nødvendige viden, så du kan sammensætte og udvikle projektgrupper, vurdere ressourcebehov - herunder behov for inddragelse af konsulentbistand og etablering/udnyttelse af vidennetværk.