More about the programme
Udviklingen går hurtigt på it-området, og mange it-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper.

Med diplomuddannelsen har du mulighed for at passe dit arbejde samtidig med du studerer, hvis du har mulighed for at planlægge en eller flere arbejdsfri eftermiddage.

Uddannelsen indeholder 6 fagmoduler, hvoraf du skal gennemføre 5. Fagene omhandler forskellige problemstillinger knyttet til udvikling af store, datatunge distribuerede systemer. 

Formålet med modulet er at kvalificere dig til at kunne lede mindre og mellemstore udviklings- og vedligeholdelsesprojekter og at kunne påtage dig ansvar for ledelsesopgaver i forbindelse med større projekter. Centrale emner er:

  • Projektstrategier og projektorganisation
  • Projektorganisation i sammenhæng
  • Kvalitetssikring
  • Risikoledelse og projektplanlægning