banner

More about the programme
Du får viden om og redskaber til projektstyring, hvilket ruster dig til at arbejde professionelt og sikkert med alle faser af et projekt, så du kan styre processen sikkert i havn – fra første færd.Der kan være mange bolde at holde styr på, når et projekt skal gennemføres succesfuldt. Og uden de rette redskaber er der hurtigt en eller flere bolde, som triller på gulvet. God projektledelse kræver overblik over blandt andet interessenter, økonomi, tidshorisont, kvalitetskrav og mål – og ikke mindst, at du føler dig tilpas i din rolle.

Projektstyring i praksis giver dig forståelse for et projekts samspil med en organisation, og du lærer at analysere projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge. Du får også overblik over forskellige projekttyper og strukturer.

Du bliver rustet til at etablere projekter og analysere projektmandatet. Derudover lærer du at opdele projektet i målbare hoved- og delmål og får redskaberne til at tidsestimere, rapportere, opfølge, kvalitetssikre og vurdere økonomien. Desuden bliver du klædt på til at risikovurdere og evaluere og får ikke mindst en indføring i grundlæggende ledelsesmæssige redskaber til projektledelse.

Tager du dette fag, får du en to-i-en løsning. Samtidig med undervisningen i Projektstyring i praksis fra akademiuddannelsen skal du på et selvstudie med webinarer tage en PRINCE2®. Begge fag afsluttes med en eksamen (to eksaminer i alt). Du har ét forsøg til at bestå PRINCE2®.

PRINCE2® anvendes som projektstyringsværktøj. Værktøjet anvendes typisk i forbindelse med store it- og byggeprojekter eller i større produktionsvirksomheder. 

Du får viden om PRINCE2® projektstyringsmetoden, så du bliver i stand til at organisere, planlægge og styre projekter effektivt i overensstemmelse med PRINCE2®-metoden. PRINCE2® bygger på "best practice" og er et meget konkret redskab, som projektledere bruger i forbindelse med opstart, gennemførelse og afslutning af større projekter fx it- og byggeprojekter. 

Du bliver rigtig godt klædt på til at søge stillinger, hvor projektstyring er en central del af jobbet. Faget afsluttes med den internationalt akkrediterede Foundation-eksamen.

Du kan vælge at lade faget være en del af din samlede videreuddannelse - eller du kan tage faget som et selvstændigt projektstyringskursus.

Alle PRINCE2® kurser er udbudt af den Akkrediterede Trænnings Organisation (ATO) Mentorix ApS.
Mentorix ApS is an Accredited Training Organization under APMG. PRINCE2®, MSP® , P3O®, MoR®, MoV®, MoP® are Registered Trademarks of AXELOS Ltd.