banner

More about the programme
Du får viden om og redskaber til projektstyring og ruster dig til at arbejde professionelt og sikkert med alle faser af et projekt, så du kan styre processen sikkert i havn – fra første færd.Der kan være mange bolde at holde styr på, når et projekt skal gennemføres succesfuldt. Og uden de rette redskaber er der hurtigt en eller flere bolde, som triller på gulvet. God projektledelse kræver overblik over blandt andet interessenter, økonomi, tidshorisont, kvalitetskrav og mål – og ikke mindst at du føler dig tilpas i din rolle.

Projektstyring i praksis giver dig forståelse for et projekts samspil med en organisation, og du lærer at analysere projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge. Du får også overblik over forskellige projekttyper og strukturer.

Du bliver rustet til at etablere projekter og analysere projektmandatet. Derudover lærer du at opdele projektet i målbare hoved- og delmål og får redskaberne til at tidsestimere, rapportere, opfølge, kvalitetssikre og vurdere økonomien. Desuden bliver du klædt på til at risikovurdere og evaluere og får ikke mindst en indføring i grundlæggende ledelsesmæssige redskaber til projektledelse.

Du kan vælge at lade faget være en del af din samlede videreuddannelse - eller du kan tage faget som et selvstændigt projektstyringskursus.