banner

More about the programme
Du får samtaleværktøjer, så du på en konstruktiv måde kan gennemføre både motiverende og vanskelige samtaler på arbejdspladsen. Vi arbejder med teorier og praktiske værktøjer inden for kommunikation, konflikthåndtering og coaching, hvor vi især har fokus på den systemiske og anerkendende tilgang.

Samtalen er en af de vigtigste nøgler til at omgås andre mennesker. På arbejdspladsen er samtalen helt central for vores mulighed for at løse konflikter og for at udvikle medarbejdere. Derfor er samtaleredskaber en uundværlig del af både lederes og øvrige medarbejderes værktøjskasse.

Faget er også for dig, der arbejder med mennesker i sammenhænge som f.eks. behandler, terapeut, mentor, medarbejder i detailhandel, undervisning og alle andre steder, hvor samtalen er en vigtig del af dit professionelle liv.

Samtalen som redskab giver dig de samtaleværktøjer, du har brug for i forbindelse med medarbejdersamtaler. Du får kommunikationsteorien på plads og fornemmelse for kommunikationens afgørende betydning for organisationsudviklingen.

Du får indblik i coaching og coachingens samtaleteknikker i relation til at stille åbne spørgsmål til din samtalepartner og i relation til aktiv lytning. Du lærer en grundlæggende måde at strukturere svære samtaler, interviews og coachende samtaler på.

Du bliver desuden klædt på til at analysere konflikter og vurdere hvilke løsningsmetoder, der virker bedst hvornår. 

Faget ruster dig også til udarbejde retningslinjer og teknikker, som dine ledere og kolleger kan bruge. Vi arbejder desuden med, hvordan du kan udvikle og vedligeholde dine samtaleredskaber i forbindelse med struktureret feedback.