banner

More about the programme
Forstå, hvordan oplevelsen af et måltid inddrager alle sanser. Hvordan fungerer vores sanser, når vi spiser og nyder mad? Hvordan er samspillet mellem smag, duft, syn, hørelse og følelser?
I faget Sensorik får du svaret, når du kommer helt bag om sansernes fysiologi, psykologi og sociologi. Med den viden er du i stand til optimere den gastronomiske oplevelse af et måltid. Du bliver også fortrolig med at identificere sansemæssige problemer – og løse dem. Du får forståelse for, hvordan sensoriske testmetoder kan bruges i praksis, og du lærer at vurdere testresultater.

Du lærer også at planlægge og gennemføre sensoriske analyser og at dokumentere en fødevares eller et måltids sensoriske egenskaber. Du bliver fortrolig med at håndtere, beskrive og vurdere æstetiske kvaliteter ved et måltid og forskellige måltidskulturer. 

Indhold
 • Sensorik
 • Sansernes fysiologi
 • - smag, duft, syn, hørelse og følelse
 • Sansernes psykologi og sociologi
 • Tilsmagning
 • Fødevarer, kvalitetsbegreber
 • Sensoriske testmetoder
 • - Diskriminative, deskriptive og affektive/kognitive
 • Vurdering af sensoriske testresultater
 • Oprettelse af sensoriske smagspaneler
 • Måltidets æstetik og kvalitet -æstetikkens grundelementer, form og funktion
 • Måltidskulturer og måltidets sociologi
 • Måltidets kvaliteter