banner

More about the programme
Du kvalificeres til selvstændigt og professionelt at kunne analysere, planlægge og forestå organisationens skriftlige kommunikation, så du kan varetage organisationens forskellige skriftlige opgaver og udfordringer.Faget giver dig kompetencerne til at kunne anvende det skriftlige medie til at fremme organisationens forskellige mål f.eks. at opnå positiv omtale omkring organisationen og dens produkter og forebygge kritiske sager gennem at påvirke offentligheden og relatere kommunikationen til organisationens kommunikationsstrategi og – politik.

Fagets indhold i hovedtræk:
  • Relevante begreber, metoder, modeller inden for skriftlig kommunikation generelt
  • Journalistisk skrivning og målgruppeorientering
  • Brug af det skriftlige medie til understøtning af marketingindsatsen
  • Brug af det skriftlige medie til at fremme organisationens sag i offentligheden.