banner

More about the programme
Med faget får du kompetencerne til at kunne rådgive om støtteordninger, konstruktion, installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg.
Du lærer at identificere dine egne læringsbehov og udvikle din viden, færdigheder og kompetencer i relation til solceller. 

Indhold 
 • Tagkonstruktionens bæreevne
 • Fugtforhold
 • Gældende og relevant lovgivning
 • Miljø og sikkerhed
 • Situationen på markedet for solcelleprodukter
 • Korrekt kabelføring 
Udbytte 
Du lærer at 
 • anvende centrale metoder og redskaber til udvælgelse af solcellers brandbeskyttelses- og præcisionssystemer samt dimensionering af komponenter hertil.
 • at anvende de europæiske teknologistandarder og mærkningssystemer og at kunne udpege en egnet placering af solcelleanlæg og dets orientering og hældning under hensynstagen til skyggeforhold, solindfald, den bærende konstruktion og anlæggets egnethed i forhold til bygningen og klimaet.
 • vurdere problemstillinger og efterfølgende at begrunde og vælge relevant metode og redskaber under overholdelse af sikkerhedskrav og standarder.
 • formidle systemets mekaniske konstruktion, komponenternes placering og systemets design og konfiguration til samarbejdspartnere og brugere.
Adgangskrav
Ud over de generelle adgangskrav til AkademiUddannelserne, skal du også have følgende kompetencer for at blive optaget:
 • kunne udpege den optimale placering af anlægget under hensynstagen til bygningens konstruktion og placering.
 • planlægge kabelføringsveje og placering af invertere.
 • have viden om og kunne vurdere korrekt montering af anlægskomponenter inden for klimaskærm.
 • beregne energibehov i forhold til bygningens specifikke behov
 • viden om og kan vejlede om korrekt tilslutning af sikkerhedsudstyr.