banner

More about the programme
God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen

Derfor tilbyder vi alle vores studerende, at de kan deltage i studieteknik, intro til projektskrivning, metodelære i forhold til afgangsprojekt og eksamenstræning med fokus på den mundtlige eksamen. 

Det udbyder vi over 4 aftener i løbet af foråret, og du er velkommen til at deltage i de aftener, som giver mening for dig. Du må gerne tilmelde dig flere.

Faget er målrettet akademistuderende på Erhvervsakademiet Lillebælt.

Nedenfor kan du se en nærmere beskrivelse af de enkelte aftener: 

Kom godt fra start -  Studieteknik - modul 1: 10. september 2015 kl. 17.00-19.30
God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen.  Skal du i gang med en deltidsuddannelse, står du over for en udfordring i at få arbejde og studie til at fungere på samme tid. 

Denne aften tager vi udgangspunkt i, at vi alle har forskellige måder at lære og arbejde på og du vil derfor blive præsenteret for forskellige metoder, så du kan vælge ud fra din egen læringsstil og således blive bedre til at organisere din forberedelse og fokuserer din læsning. 

Projektskrivning afgangsprojekt - modul 2: 24. september 2015 kl. 17.00-20.00
Denne aften er for dig, der skal i gang med at skrive afgangsprojekt.

Vi gennemgår de forskellige faser i forbindelse med udarbejdelse af et afgangsprojekt fra idéfasen til formidlingen. Vi sætter fokus på, hvordan du finder det gode emne, og hvordan du kommer i gang med at skrive en problemformulering.  Derudover sætter vi fokus på metode og teoriafsnittet.

 • Faserne i projektskrivning
 • Hvordan kommer jeg i gang? 
 • Problemformulering
 • Metode

Intro til projektskrivning - modul 3: 29. oktober 2015 kl. 17.00-19.30
Denne aften er for dig, der i forbindelse med eksamen skal afleverer et skriftligt projekt. Det kan være synopsis, erhvervscase, kort projekt, langt projekt etc. (bemærk vi har en særlig aften for dig, der skriver afgangsprojekt)

Denne aften er introduktion til projektskrivning.  Vi gennemgår de forskellige faser i forbindelse med udarbejdelse af et projekt fra idéfasen til formidlingen. Vi sætter fokus på hvordan, du finder det gode emne, og hvordan du kommer i gang med at skrive en problemformulering.

 • Faserne i projektskrivning
 • De forskellige projekttyper
 • Hvordan kommer jeg i gang?
 • Problemformulering

Mundtlig eksamen - modul 4: 3. december 2015 kl. 17.00-19.30
Denne aften er for dig, der skal til mundtlig eksamen. Eksamenstræning med fokus på den mundtlige eksamen. 

 • Planlæg dit oplæg!
 • Hvordan laver jeg den gode eksamenspræsentation.?
 • Hvordan forbereder jeg mig til eksamen?


Der vil ikke blive indkaldt, så du møder op på Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV, til de chancer, som du synes er relevant.