banner

More about the programme
Du får viden om de forretningsmæssige overvejelser omkring systemintegration, overblik over teknikker og værktøjer, som bruges i forbindelse med datakonvertering, migrering og integration og kendskab til service- og objektorienteret arkitektur.Faget kvalificerer dig til at arbejde med teknisk integration af systemer. Du lærer at integrere eksisterende systemer – også i forbindelse med udvikling af nye systemer – og at udvikle nye systemer som understøtter fremtidig integration.

Du opnår kompetencer til at:

  • anvende et objektorienteret system i en serviceorienteret arkitektur
  • designe et system, så det er let at integrere med andre systemer, og så det anvender eksisterende services
  • transformere eller udvide et system således at det kan fungere i en serviceorienteret arkitektur
  • anvende mønstre, der understøtter systemintegration
  • udvikle tillægsmoduler til generiske systemer
  • integrere generiske og andre systemer
  • vælge mellem forskellige metoder til integration
  • omsætte elementer i en forretningsstrategi til konkrete krav til integration af systemer
  • tilpasse en systemudviklingsudviklingsmetode, så den understøtter systemintegration
  • tilegne dig viden om udviklingen i standarder for integration.