banner

More about the programme
Du får viden om væsentlige teststrategier og -modeller samt deres rolle i systemudviklingen; arbejder med forskellige testformer og deres anvendelse og lærer at se test som en integreret del af et udviklingsprojekt. Faget kvalificerer dig til at arbejde med planlægning og gennemførelse af test. Du lærer at se testens strategiske rolle i den samlede udviklingsproces og at være ansvarlig for den interne kvalitetskontrol i et projekt. 

Du opnår kompetencer til at:
 • planlægge et testforløb med udgangspunkt i en testmodel
 • udvælge og anvende en teststrategi, en testmodel og testteknikker, som passer til den anvendte udviklingsmodel
 • fastlægge principper for systemdesign, som medvirker til at gøre systemet testbart
 • anvende test som en del af kvalitetssikringen i projektarbejdet
 • anvende såvel blackbox- som whiteboxtestformer
 • anvende teknikker til såvel verifikation som validering
 • sikre sporbarheden mellem systemkrav og test på alle niveauer
 • udarbejde test der kan anvendes til verifikation af kontrakters overholdelse, herunder interne kontrakter mellem delsystemer
 • anvende teknikker og værktøjer til automatisering af forskellige testformer
 • opbygge systemer til styring af test og fejlretningsprocessen i udviklingsprojekter
 • planlægge og styre gennemførelsen af såvel intern som ekstern test af et system
 • designe en test med en relevant testdækningsgrad