banner

More about the programme
Faget tager udgangspunkt i et teoretisk grundlag og giver dig en praktisk viden, der kan anvendes direkte i dit daglige arbejde. Du får en grundlæggende viden om told og om de primære retskilder på området. Du får viden om om lovgivningen – såvel national som EU, specielt inden for områderne: varebestemmelser (VAB), antidumpingtold og udligningstold, de økonomiske procedurer, definitiv toldfrihed og betinget toldfrihed, toldgodtgørelse og toldlempelser samt overtrædelse og straf.

Fag giver dig en baggrundsviden, så du kan udføre de grundlæggende opgaver og procedurer på følgende områder: toldværdi, oprindelse, toldpræference, rejsegodsregler og EU-Handel.

Du får viden om import- og eksportprocedurerne herunder også indenfor tarifering.

Faget er udviklet i samarbejde med SKAT.