banner

More about the programme
Dette fag bygger videre på Grundlæggende bestyrelsesansvar, og du får mere viden om bestyrelsesarbejdet og især om de strategiske aspekter, så du kan udvikle din egen praksis og rolle i virksomheden/organisationens bestyrelse.
Udvidet bestyrelsesansvar er for dig, der kender til arbejdet i en bestyrelse.

Med Udvidet bestyrelsesansvar får du mere specialiseret viden om en bestyrelses opgaver og problemstillinger.

På faget bliver du introduceret til de strategiske aspekter af bestyrelsesarbejdet, så du kan bidrage positivt til udviklingen af virksomheden/organisationen. Du vil få kendskab til fx risikostyring og kommunikation i kriser i teori og praksis.

Bestyrelsens og det enkelte medlems juridiske ansvar i en global kontekst og transnational lovgivning på området vil også blive belyst.

Faget kan enten tages i forlængelse af Grundlæggende bestyrelsesansvar eller som et selvstændigt modul.

Du kan bruge Udvidet bestyrelsesansvar som led i din videreuddannelse eller efteruddannelse. Du kan også tage faget som selvstændigt kursus. Udvidet bestyrelsesansvar er et valgfag på Akademiuddannelsen i ledelse.