banner

More about the programme
Du får kompetencer, så du kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar for vurdering af flerfamilies boligejendomme, herunder særligt vurdering af andelsboligforeningers ejendomme (Valuarvurderinger).Du lærer desuden om metoderne til udførelse af særlige vurderinger.

Faget giver dig viden om de forhold, der gør sig gældende for vurdering af flerfamilies boligejendomme. 

Faget giver endvidere den særlige viden, der skal bruges i forbindelse med vurderinger af andelsboligforeningers ejendomme (Valuarvurderinger). Disse vurderinger bygger på vurderingsmetoderne DCF (Discounted Cash Flow) samt 1. års afkastmodel. 

Endvidere indeholder faget metoder til vurdering af ejendomme, hvor DCF og 1. års afkastmodel ikke kan anvendes. Du vil derfor få kendskab til den regnskabsbaseret metode, Depreciated Replacement Cost (Nedskreven genanskaffelsesværdi) samt til Residualmetoden.