banner

More about the programme
Du får kompetencer, så du selvstændigt kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar for vurdering af erhvervsejendomme og udfærdige vurderingsrapporter efter de højeste faglige standarter.

Du bliver undervist i de værktøjer og forudsætninger, som udarbejdelse af en kvalitets vurderingsrapport kræver. Herunder de juridiske grundlag som planloven, miljølovgivningen, naturbeskyttelsesloven, udstykningsloven m.v., de byggetekniske forhold og omkostninger hertil, aftalegrundlag, beregningsmetoder og en generel forståelse af markedsforholdende for erhvervsejendomme.

Faget giver dig færdigheder, så du kan indhente og analysere data, foretage relevante beregninger for erhvervsejendomme, efter de mest anvendte metoder, på baggrund af driftsbudget, lejelister/lejekontrakter og markedsdata.

På baggrund af ovenstående kan du således foretage og analysere alle trin i forbindelse med udarbejdelse af en vurderingsrapport for erhvervsejendomme.