banner

More about the programme
Du får kompetencer, så du selvstændigt kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og i overensstemmelse med mægler-etiske regler kan påtage dig ansvar inden for rådgivning om salg og belåning af en igangværende virksomhed.

Faget giver dig den nødvendige viden, så du kan analysere de data, der er nødvendige for at kunne vurdere en igangværende virksomhed i lejede lokaler, i egne lokaler, i et butikscenter og en igangværende mindre erhvervsvirksomhed.

Du lærer, om budgetlægning og om, hvordan et driftsregnskab skal opbygges og læses.

Du lærer også om momsretslige regler i relation til fast ejendom. Håndtering af ejendomsporteføljer, der både indeholder momspligtig leje og momsfrie leje kan være en kompliceret størrelse, men meget væsentlig for den korrekte værdiansættelse.

Vi gennemgår også momsforhold og forskellige typer af ejendomstransaktioner.