banner

Internationalisering


Internationalisering er en overordnet strategi for Erhvervsakademiet Lillebælt, og vores studerende og medarbejdere har gode muligheder for at deltage i spændende internationale aktiviteter. Vi lever i en global verden, og vores opgave er at uddanne studerende, som kan konkurrere i den globale verden. Derfor er internationalisering en del af akademiets strategi.

Vores mål er:

"at tilbyde et internationalt studiemiljø og uddannelser med internationalt udsyn, der dels kan tiltrække talenter fra hele verden og dels sikre at dimitterende kan indgå i samarbejder på tværs af kulturer, brancher og professioner."

Vi tilbyder flere uddannelser på engelsk og en del af vores dansksproglige uddannelser har et internationalt semester, hvilket betyder, at vi nemt kan tiltrække udvekslingsstuderende fra vores partnerinstitutioner. Hvert år læser ca. 80 udvekslingsstuderende på vores akademi. Ligeledes starter ca. 450 internationale fuldtidsstuderende om året.

Vores samarbejde med omkring 100 uddannelsesinstitutioner i primært Europa giver vores studerende og medarbejdere gode muligheder for at deltage i internationale mobilitetsaktiviteter. Erhvervsakademiet er også repræsenteret i internationale netværk, og vi deltager i flere internationale projekter, både som partner og som koordinator.

Læs mere om vores internationale aktiviteter i menuen.