banner

Internationale projekter


Erhvervsakademiet Lillebælt er med i flere internationale projekter. Nedenfor er en oversigt over de projekter, som vi er aktive i på nuværende tidspunkt.

Du er velkommen til at kontakte os vedrørende projektidéer, projektsamarbejde m.m.

Villages on Move Baltic

Projektet Villages on Move Baltic har fokus på at udvikle og udbrede fysisk aktivitet særligt i landområder i de deltagende lande (Danmark, Finland, Estland, Letland og Litauen). Inaktivitet er et stigende problem, der ofte skyldes stillesiddende jobs og en aldrende befolkning – noget som projektet vil forsøge at ændre gennem konkurrencer og aktiviteter i udkantsområder med fokus på at skabe større glæde og øget fysisk aktivitet blandt både ældre, børn, flygtninge og andre målgrupper. 

Varighed: Januar 2017-december 2018
Kontaktperson: Malin Burström Gandrup, mabu@eal.dk 
Læs mere: Hjemmeside er under udarbejdelse 

Conclip

ConClip-projektet indebærer udviklingen og produktionen af otte korte flersprogede informative videoer (ConClips), som viser den korrekte montering af bygnings- og installationsdele i passivhuse for at undgå de mest almindelige konstruktionsfejl. ConClips-videoerne vil være tilgængelige som downloads på mobiltelefoner og websider.

Varighed: Oktober 2013-marts 2016
Kontaktperson: Malin Burström Gandrup, mabu@eal.dk
Læs mere: www.conclip.eu

Dansk-Tysk kompetencecenter

Yderligere information kommer snart.

Varighed: Juli 2015-juni 2019
Kontaktperson: Malin Burström Gandrup, mabu@eal.dk

European Bachelor

Projektet European Bachelor skal sikre en overgang mellem erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Formålet med projektet er at udvikle en udddannelse på 180 ECTS indenfor Construction Management og Mechatronics Management. Uddannelsen bliver en dobbelt-degree mellem projektets partnere og indeholder studie- og eller praktikophold i minimum 2 lande.  

Varighed: September 2015-september 2018
Kontaktperson: Malin Burström Gandrup, mabu@eal.dk

IBCM double-grading

Erhvervsakademiet har overført tre uddannelser til IBCM (business college) i Mitrovica, Kosovo. I dag støtter vi IBCM med double-grading for at sikre, at uddannelserne lever op til det danske niveau.

Varighed: -
Kontaktperson:
 Malin Burström Gandrup, mabu@eal.dk

Nobanet

Nobanet er et Nordisk-Baltisk netværk (Nordplus), som hjælper små- og mellemstore virksomheder med at etablere sig på nye markeder. Virksomhederne kan stille opgaver/cases, som studerende i det pågældende land skal løse.

Varighed: September 2013 - juli 2016
Kontaktperson: Malin Burström Gandrup, mabu@eal.dk
Hjemmeside: www.nordicbalticnet.info

‘Nordic Languages & Cultures Course Materials’ (Nordplus)

I samarbejde med Arcada University of Applied Sciences (FI), Jönköping University School of Education and Communication (SE) og Bergen University College (NO) deltager Erhvervsakademiet Lillebælt som projektkoordinator i Nordplus projektetNordic Languages & Cultures Course Materials. Projektet sigter mod at udvikle studerendes evner inden for nordisk sprog og kultur samt fremme mobilitet af studerende mellem de nordiske lande, som i sidste ende vil styrke samarbejdet mellem de nordiske lande. Dette gøres ved at udvikle undervisningsmateriale til videregående uddannelser, der giver de studerende en bedre forståelse for de nordiske lande, og som gør dem interesseret i at tage på udveksling i disse lande. Undervisningsmaterialet bliver open source, og dermed frit tilgængelig for alle interesserede.

Varighed: September 2014 - august 2016
Kontaktperson: Malin Burström Gandrup, mabu@eal.dk