banner

Afsluttede projekter


Innovative Entrepreneurship in Nordic-Russian Context

Formålet med projektet er at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Rusland og de nordiske lande. De studerende skal udvikle forståelse for virksomheders værdiskabelse og underviserne skal udvikle kompetencer inden for entreprenørskab, som kan bruges i undervisningssituationer. Vi deltager med undervisere og studerende.

Varighed: Juni 2013 - juli 2015
Kontaktperson på Erhvervsakademiet Lillebælt: Malin Burström, mabu@eal.dk

 

Pro-Vip

Pro-Vip er et to-årigt projekt finansieret at European Union's Lifelong Learning Programme (Action Erasmus Multilateral Projects). Formålet med projektet er at skabe strukturelle forbindelser mellem videregående uddannelser og virksomheder, samt at skabe en platform for at fremme og støtte virtuel international praktik.

Varighed: 2012-2014
Kontaktperson på Erhvervsakademiet Lillebælt: Malin Burström, mabu@eal.dk
Læs mere på: www.provip.info

Kosovo

Erhvervsakademiet har sammen med UCL og det europæiske netværk SPACE fået til opgave at overføre tre uddannelser til et business college i Mitrovica, Kosovo. Vores opgaver er at lære de lokale undervisere at undervise i vores studieordninger, pensum og pædagogiske metoder. I første omgang har vi overført Markedsføringsøkonom, Jordbrugsteknolog og Administrationsøkonom (år 2010-2012). Projektet er blevet forlænget og vi skal nu overføre Pba. I International handel og markedsføring samt Pba. i Jordbrugsvirksomhed.

Varighed: Sommer 2012 - sommer 2014
Kontaktperson på Erhvervsakademiet Lillebælt: Malin Burström, mabu@eal.dk
Læs mere på: www.ibcmitrovica.eu/en/

EBS - European Business Skills

EBS er et IP (intensive programme) projekt, som Erhvervsakademiet Lillebælt arrangerer sammen med ti andre partnere. Det arrangeres som en sommerskole i Varazdin, Kroatien d. 30. juni til d. 11. juli 2014. Formålet med sommerskolen er, at de studerende skal udvikle færdigheder og kompetencer, som gør, at de kan opererer på det europæiske marked. Vi deltager med undervisere og studerende.

Kontaktperson på Erhvervsakademiet Lillebælt: Malin Burström, mabu@eal.dk

Nobanet

Nobanet er et Nordisk-Baltisk netværk (Nordplus), som hjælper små- og mellemstore virksomheder med at etablere sig på nye markeder. Virksomhederne kan stille opgaver/cases, som studerende i det pågældende land skal løse.

Varighed: September 2013 - juni 2014
Kontaktperson på Erhvervsakademiet Lillebælt: Malin Burström, mabu@eal.dk

NSSP

Formålet med NSSP-projektet er at udnytte det store potentiale i filmindustrien til at fremme innovation og vækst i landene omkring Nordsøen og øge regionens konkurrenceevne i globale sammenhænge.

Varighed: 2007-2013
Læs mere på: www.northsearegion.eu

Ethicod

Ethicod er et IP (intensive programme) projekt med fokus på entreprenørskab, som afholdes i Vilnius d. 9.-22. marts 2014. Målet er at skabe en iværksætterånd blandt de studerende, så det bliver et naturligt trin for dem at starte egen virksomhed efter afsluttet uddannelse. Vi deltager med studerende.

Kontaktperson på Erhvervsakademiet Lillebælt: Malin Burström, mabu@eal.dk