banner

Nordic Languages and Cultures' Course Materials


Undervisningsmateriale med fokus på nordisk sprog og kultur

Det Nordplus finansierede projekt Nordic Languages and Cultures’ Course Materials har udviklet film og øvelsesmateriale med fokus på nordisk sprog og kultur. Det producerede materiale henviser sig til videregående uddannelsesinstitutioner og må fremvises frit (man har ikke lov til at redigere i materialet). Det eneste vi forventer er, at du og dine studerende besvarer et spørgeskema – Se afsnit om evaluering længere nede på siden.

Undervisningsmateriale

Ved at trykke på ønsket link får du adgang til den pågældende film og tilhørerende øvelsesmateriale. Du må gerne bruge øvelsesmaterialet på valgfrit måde og kombinere det på den måde som passer dig og din undervisning bedst. 

Evaluering

Hvis du bruger materialet forventer vi, at du og dine studerende besvarer følgende spørgeskema - det tager kun et par minutter!

Projektet 

Projektet Nordic Languages and Cultures’ Course Materials sigter på at udvikle studerendes evner inden for nordisk sprog og kultur samt fremme mobilitet af studerende mellem de nordiske lande. Dette gøres ved at udvikle undervisningsmateriale til videregående uddannelser, der giver de studerende en bedre forståelse for de nordiske lande, og som gør dem interesseret i at tage på udveksling i disse lande.  

Projektet er medfinansieret af Nordplus. 

Kontakt 

Du er velkommen til at kontakte projektlederen for projektet: 

Malin Burström Gandrup
Erhvervsakademiet Lillebælt
Project Manager
mabu@eal.dk
21 36 14 85