banner

Karakterer i nordisk barnelitteratur


  •  Film 

Tilhørende øvelsesmateriale  

Norsk materiale:

  • Karakterer i nordisk barnelitteratur 

    Nina Goga er litteraturforsker ved Høgskolen i Bergen. Hun tar opp i denne miniforelesningen   hva som kjennetegner karakterene i nordisk barnelitteratur.

    I filmen får man se og høre eksempler på hvilke personligheter og karaktertyper vi finner i nordisk barne- og ungdomslitteratur. Filmen gir noen svar til spørsmålene: Hva kjennetegner personene? Hvilke egenskaper har de? Er det noen typiske nordiske trekk?

Engelsk materiale:

  • Nordic children’s literature

    In this video lecture Nina Goga, Associate Professor and literature researcher at Bergen University College outline the main characteristics of some of the main characters in Nordic children's literature. 

Evaluering

Hvis du bruger materialet forventer vi, at du og dine studerende besvarer følgende spørgeskema - det tager kun et par minutter!