banner

Internationale netværk


Erhvervsakademiet Lillebælt er repræsenteret i flere netværk, som fokuserer på internationalisering. Nedenfor er en oversigt over de netværk, som akademiet er med i på nuværende tidspunkt.

EkoTekNord

EkoTekNord er en del af Nordplus, som fokuserer på at fremme mobilitet mellem de Nordiske og de Baltiske lande. EkoTekNord fokuserer primært på mobilitet indenfor business, information, informationsteknologi, Engineering, logistik og media.

Kontaktperson på Erhvervsakademiet Lillebælt: Malin Burström Gandrup,mabu@eal.dk
Læs mere på: www.ekoteknord.nu

SPACE

SPACE er et europæisk netværk for primært videregående uddannelsesinstitutioner. Netværket fokuserer på vidensdeling, udvikling af fælles undervisningsmaterialer og uddannelsesforløb med fokus på at skabe en øget interkulturel forståelse. Netværk er også en platform til etablering og udveksling af bilaterale aftaler, studerende mobilitet og teacher & staff mobilitet. Følgende personer ved Erhvervsakademiet Lillebælt sidder med i et udvalg:

Jacob Mentz (Mobility Committee): jame@eal.d
Meg Sønderlund (Eurolanguages): maso@eal.dk
Jane Hansen (Hospitality and Tourism Management): jahn@eal.dk
Morten Jung Lassen (Marketing Communications Committee): mlas@eal.dk
Niels Høyer (Business Administration): nhoy@eal.dk
Malin Burström Gandrup (Mobility committee): mabu@eal.dk
Steen Michael Hejndorf (Danmarks repræsentant i AGM og repræsentant i Committé for Entrepreneurship): smh@eal.dk

EAIE

EAIE er en forkortelse for European Association of International Education og er et europæisk center som fokuserer på internationalisering af videregående uddannelser. EAIE arrangerer hvert år Europas største konference for videregående uddannelsesinstitutioner.

Læs mere på: www.eaie.org