banner

Pressemeddelelser 2013


2013

04. oktober

Erhvervsakademiet udvider og flytter

Erhvervsakademiet Lillebælt samler i 2015 sine aktiviteter i Vejle og flytter til VUC's bygning på Boulevarden 25.

04. oktober

Wittenborg solgt til Erhvervsakademiet Lillebælt

Bestyrelsen for Erhvervsakademiet Lillebælt har besluttet at købe den tidligere fabrik Wittenborg i Odense. Den 42.00 m2 store byggegrund skal i 2016 huse over 3000 studerende.

04. september

48 timer til at forandre Algade i Haarby

Et halvt hundrede studerende og en flot undervisere fra Erhvervsakademiet Lillebælt skaber byfornyelse i Haarby i to intensive døgn.


04. september

Fynsk udkantssamfund går ny vej i bestræbelsen på at skabe byfornyelse

Et halvt hundrede studerende skal på to intensive døgn gøre fynske Haarby til en mere attraktiv by.


04. september

30 studerende slippes løs i naturskønt gårdmiljø på Ærø

Oplevelsesgården Vesteraas lægger en stor del af udviklingsprocessen i hænderne på studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt.


29. juli

Ny konstruktøreksamen: mere motivation og bedre produkter

Som de eneste i landet har Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense indført en ny eksamensform for skolens konstruktørstuderende. Det giver mere motivation og bedre produkter.


05. juli

Erhvervsakademiet Lillebælt optager flere studerende end nogensinde

Rekordmange unge har i år søgt ind på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense og Vejle. Dermed understøttes den nye politiske aftale om styrket satsning på praksisrettede erhvervsakademier.


08. maj

Sydfyn innoverer – Inno12 på Hotel Christiansminde i Svendborg

Tirsdag den 14. maj kl. 9.00 går startskuddet til den intensive udviklingsevent "Inno12". På kun 12 timer skal 30 studerende hjælpe Hotel Christiansminde med en række konkrete problemstillinger. Målet er at generere idéer til at øge hotellets konkurrenceevne og skabe nye markeder.


18. april

INNO 12 på Virksomheden ABTEK/Uffe Nielsens Maskinfabrik i Tønder

Onsdag den 24. april er 16 studerende fra erhvervsakademierne Sydvest og Lillebælt at finde på ABTEK International, Hydrovej 3 i Tønder. Her har de 12 timer til at vise og overbevise direktør Henning Nielsen om nye og bæredygtige metoder til rensning og rengøring i industrien. Udgangspunktet er, at der skal spares på værdifulde ressourcer som vand.


05. april

Nyborg-virksomhed giver studerende 48 timer til at skabe ny forretningsudvikling

Det skorter ikke på gode idéer i energivirksomheden Chr. Møller A/S. Men den daglige drift står ofte i vejen for udførelsen. I dét lys har virksomheden indvilliget i at lade 38 studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt gå forretningen efter i sømmene og tage hånd om helt ny forretningsidé.


13. marts

Fynsk virksomhed får hjælp af 80 studerende

24 timer har 80 af landets bedste professionsbachelorstuderende til at løse en problemstilling for virksomheden Danfoss Semco i den nationale case competition BICC. Torsdag den 14. marts præsenterer virksomheden de studerende for en problemstilling, som de i det efterfølgende døgn skal udarbejde konkrete løsningsforslag til.


20. februar

Borgmesteren, Udvikling Fyn og 100 Erhvervsfolk kommerfor at høre om Innovation der virker

Regeringens nye innovationsstrategi skal hjælpe med at sikre, at forskning og viden bliver omsat til vækst og jobskabelse i virksomhederne. På Erhvervsakademiet Lillebælt har man i en årrække arbejdet i partnerskaber med erhvervsvirksomheder for at accelerere arbejdet med at finde løsninger på udfordringer. Løsninger der kan vendes til erhvervsmæssige muligheder.