banner

Kvalitet i tal


Erhvervsakademiet Lillebælt leverer uddannelser af høj kvalitet, som lever op til forventningerne hos de studerende og til arbejdsmarkedets krav.

Erhvervsakademiet udarbejder statistik og nøgletal for at kunne følge med i kvaliteten af vores uddannelser og for dermed at kunne iværksætte kvalitetsforbedringer, hvor der måtte være behov herfor.

I menuen kan du se statistikker for Erhvervsakademiet Lillebælts uddannelser i henhold til Lov om gennemsigtigheden og åbenhed i uddannelserne m.v.