banner

Nøgletal


Her opgives nøgletal i henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser m.v.

Uddannelses- og forskningsministeriet udarbejder statistik over studietid, frafald, gennemførelse og  beskæftigelse. Du kan se tallene på ministeriets hjemmeside. Her finder du også link til uddannelseszoom, som er et digitalt værktøj til at sammenligne uddannelser på parametre om uddannelsernes kvalitet og relevans.

Se tal for beskæftigelse og ledighed her.

Se tal for fuldførelse, studietid og frafald her. 

Karakterer

Karaktergennemsnittene er udregnet med udgangspunkt i karakterregistreringer i EAL´s studieadministrative system SIS. Datatrækket er foretaget den 17. marts 2017.

Karaktergennemsnittene er udarbejdet på baggrund af karakterer registeret fra 1. oktober til 30. september  i det pågældende studieår - således karaktergennemsnit for 2015 /2016 indbefatter karakterer registeret fra 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Karaktergennemsnit for 2016/2017 dækker således kun over karakterer registreret i fra 1. oktober til 17. marts 2017 (datoen for datatrækket). Alle afgivne karakterer på 7-trinsskalaen indgår (både beståede og ikke beståede bedømmelser). I prøver hvor bedømmelsen er bestået/ikke bestået, er procentangivelsen af bestående ud fra de samlede bedømmelser i faget. Fag, hvor færre end 3 karakterer, er registreret indgår ikke i oversigten.

Ledelse og efteruddannelse

Find under 'Læs mere' gennemsnitskaraktererne for vores deltidsuddannelser fordelt på uddannelse og kalenderår.

Læs mere