banner

Karakterer for byggekoordinator


 

2014

2015

2016

  1/10 - 30/9 1/10 - 30/9 1/10 - 30/9
Uddannelse/fag Gns. Antal Gns. Antal Gns. Antal
Byggekoordinator AK 7,0 5 8,8 29 7,3 6
1. semester evaluering - - 7,0 8 - -
1. årsprøve 7,0 5 9,7 6 - -
3. semesterprøve i Entreprise - - 9,6 5 7,3 6
Afsluttende eksamensprojekt - -

9,6

5 - -
Praktik - - 8,8 5 - -

 

 

2014

2015

2016

Uddannelse/fag Bestået % Antal

Bestået % Antal

Bestået % Antal

Byggekoordinator AK 85% 20 95% 22 - -
1. semester evaluering 100% 5 - - - -
Bygningsopmåling 80% 5 100% 8 - -
Landmåling 80% 10 - - - -
Tysk - - 93% 14 - -