banner

Karakterer for energiteknolog


 

2014

2015

2016

  1/10 - 30/9 1/10 - 30/9 1/10 - 30/9
Uddannelse/fag Gns. Antal Gns. Antal Gns. Antal
Energiteknolog AK 8,6 130 8,8 148 7,3 53
1. årsprøve 8,8 19 8,3 19 - -
3a industri - - - - 8,0 14
3b forretningsforståelse - - - - 8,5 15
Afsluttende eksamensprojekt 9,0 18 8,4 19 - -
Praktik - - 9,6 18 - -
Prøve 3. semester - - 9,3 18 - -
Valgfrit uddannelseselement 1 10,4 19 8,7 19 - -
Valgfrit uddannelseselement 2 5,9 37 - - 2,9 10
Valgfrit uddannelseselement 3 9,7 19 8,9 18 - -
Valgfrit uddannelseselement 4 10,1 18 8,6 19 - -
Valgfrit uddannelseselement 5 - - 8,8 18 8,4 14

 

 

2014

2015

2016

Uddannelse/fag Bestået % Antal

Bestået % Antal

Bestået % Antal

Energiteknolog AK 84% 126 90% 21 - -
Evaluering 1. semester 91% 23 90% 21 - -
Evaluering 3. semester 85% 20 - - - -
Praktik 100% 17 - - - -
Valgfrit uddannelseselement 3 68% 25 - - - -
Valgfrit uddannelseselement 4 71% 24 - - - -
Valgfrit uddannelseselement 5 100% 17 - - - -