banner

Karakterer for finansøkonom


 

2014

2015

2016

  1/10 - 30/9 1/10 - 30/9 1/10 - 30/9
Uddannelse/fag Gns. Antal Gns. Antal Gns. Antal
Finansøkonom AK 6,3 866 6,5 998 6,5 443
Afsluttende eksamensprojekt 6,9 80 6,6 81 6,4 27
Brancehretning: Ejd. handel 6,5 6 7,1 24 7,4 14
Brancheretning: Bank 7,9 8 3,3 35 5,0 24
Brancheretning: Edj. administration - - 12,0 5 7,8 4
Brancheretning: økonomistyring 6,3 4 7,2 30 5,4 9
Erhvervsjura 5,4 95 5,3 93 4,4 25
Erhvervskunderådgivning 6,5 77 5,7 90 5,3 58
Erhvervsøkonomi 5,6 96 6,2 94 4,0 24
Forsikring - - - - 11,1 8
Kultur 8,9 25 6,6 14 - -
Praktikforløb - - 7,8 82 6,6 29
Privatkunderådgivning 5,6 102 6,3 95 5,8 24
Samfundsøkonomi 5,3 100 5,5 90 7,2 25
Statistik 5,9 166 7,4 173 7,7 84
Videregående statistik 10,6 8 - - - -
Økonomisk metode 8,6 96 7,5 92 7,3 88

 

 

2014

2015

2016

Uddannelse/fag Bestået % Antal

Bestået % Antal

Bestået % Antal

Finansøkonom AK 92% 134 - - 100% 32
Brancheretning 84% 57 - - - -
Praktikforløb 97% 77 - - - -
Studiestartsprøve - - - - 100% 32