banner

Karakterer for handelsøkonom


 

2014

2015

2016

  1/10 - 30/9 1/10 - 30/9 1/10 - 30/9
Uddannelse/fag Gns. Antal Gns. Antal Gns. Antal
Handelsøkonom AK 6,4 769 6,6 632 6,6 226
1. årsprøve 5,2 86 4,7 76 4,8 24
24 timers case eksamen 6,6 79 - - - -
Afsluttende eksamensprojekt 7,4 54 7,7 41 - -
Entreprenørskab 5,4 21 7,0 13 4,5 13
Handelskommunikation 5,3 79 7,7 76 8,5 30
Indkøb og indkøbsledelse 5,9 21 - - - -
Indkøb og logistik 6,8 103 6,0 119 6,7 59
International handel 5,8 72 6,1 78 7,2 30
International Handel og økonomi 7,5 31 8,3 29 6,6 26
Praktik / specialeprojekt 3. semester 6,6 57 7,1 48 6,5 44
Praktikprojekt 7,8 56 7,1 48 - -
Prøveeksamen 2. semester 7,0 30 - - - -
Salg og salgsledelse 4,6 20 7,1 19 - -
Tværfaglig projekt HAK 1. semester 7,4 30 6,3 30 - -
Tværfaglig skriftlig prøve Handelskommunikation, Indkøb og logistik, International Handel - - 6,1 27 - -
Valgfag / specialeprojekt 2. semester 6,2 30 7,4 28 - -

 

 

2014

2015

2016

Uddannelse/fag Bestået % Antal

Bestået % Antal

Bestået % Antal

Handelsøkonom AK - - - - 100% 54
Studiestartsprøve - - - - 100% 28
Tværfaglig projekt HAK 1. semester - - - - 100% 26