banner

Karakterer for laborant


 

2014

2015

2016

  1/10 - 30/9 1/10 - 30/9 1/10 - 30/9
Uddannelse/fag Gns. Antal Gns. Antal Gns. Antal
Laborant AK 6,0 103 6,6 130 7,7 96
1. semesterprøve 4,6 31 7,0 28 7,3 24
1. årsprøve 4,5 24 4,2 39 - -
3. sem. prøve Kemi-/bioteknologi - - 6,4 19 7,3 23
Afsluttende eksamensprojekt 9,5 11 8,9 14 7,9 11
Bio/kemiteknologi 7,0 36 7,5 18 7,8 26
Virksomhedspraktik - - 9,3 12 8,9 12

 

 

2014

2015

2016

Uddannelse/fag Bestået % Antal

Bestået % Antal

Bestået % Antal

Laborant AK 100% 12 - - - -
Virksomhedspraktik 100% 12 - - - -