banner

Karakterer for pba. i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi


 

2014

2015

2016

  1/10 - 30/9 1/10 - 30/9 1/10 - 30/9
Uddannelse/fag Gns. Antal Gns. Antal Gns. Antal
PB i laboratorie-, fødevare-, og procesteknologi 6,8 17 4,7 91 7,1 46
Bachelorprojekt 10,0 5 - - 8,2 5
Bioteknologi, projekt/mdt. - - 3,2 6 - -
Fødevarekvalitet og -sikkerhed, projekt/mdt. - - 4,3 8 - -
Fødevareteknologi og innovation, projekt/mdt. - - 7,0 6 - -
Grundlæggende og statistisk forsøgsplanlægning - - 5,4 12 7,7 7
Kemiteknologi, projekt/mdt. - - 5,3 4 - -
Kommunikation, formidling og videnskabsteori - - 3,4 19 6,0 8
Praktik - - - - 8,0 8
Specialefag matematik og fysisk kemi - - 3,5 17 4,2 9
Virksomhedsforhold produktions-og kvalitetsstyring - - 5,5 12 10,0 8

 

 

2014

2015

2016

Uddannelse/fag Bestået % Antal

Bestået % Antal

Bestået % Antal

PB i laboratorie-, fødevare-, og procesteknologi 100% 7 - - - -
Praktik 100% 5 - - - -