banner

Karakterer for procesteknolog


 

2014

2015

2016

  1/10 - 30/9 1/10 - 30/9 1/10 - 30/9
Uddannelse/fag Gns. Antal Gns. Antal Gns. Antal
Procesteknolog AK 8,0 232 7,6 296 6,9 95
Afsluttende eksamensprojekt 7,2 31 8,0 53 - -
Economics 10,0 8 - - - -
Internationalt modul - - 7,2 21 - -
Praktik 9,9 31 9,6 53 - -
Prøve 1 6,5 65 6,5 52 - -
Prøve 2 8,1 45 6,6 60 6,4 47
Prøve 4 8,6 21 - - - -
Valgfag 9,2 31 6,8 34 6,9 29
Valgfag - Procesopskalering - - - - 8,7 10
Valgfrit element - Procesopskalering - - 10,1 15 - -
Valgfrit element - Projektstyring - - 7,7 7 9,3 7

 

 

2014

2015

2016

Uddannelse/fag Bestået % Antal

Bestået % Antal

Bestået % Antal

Procesteknolog AK 100% 42 - - - -
Prøve 3 100% 21 - - - -
Valgfrit element - Procesopskalering 100% 13 - - - -
Valgfrit element - Projektstyring 100% 8 - - - -