banner

Karakterer for produktionsteknolog


 

2014

2015

2016

  1/10 - 30/9 1/10 - 30/9 1/10 - 30/9
Uddannelse/fag Gns. Antal Gns. Antal Gns. Antal
Produktionsteknolog AK 7,4 84 7,4 141 7,5 21
Afsluttende eksamensprojekt 8,4 42 9,9 34 - -
Godkendt 1. semester - - 4,5 29 - -
Internationalt modul - - 9,5 17 - -
Praktik - - 8,3 18 - -
Prøve efter 2. semester 6,4 19 6,0 23 - -
Prøve efter 3. semester 6,3 23 6,1 20 7,2 20

 

 

2014

2015

2016

Uddannelse/fag Bestået % Antal

Bestået % Antal

Bestået % Antal

Produktionsteknolog AK 100% 21 - - 100% 33
Godkendt 1. semester - - - - 100% 33
Praktik 100% 21 - - - -