banner

Karakterer for vvs-installatør


 

2014

2015

2016

  1/10 - 30/9 1/10 - 30/9 1/10 - 30/9
Uddannelse/fag Gns. Antal Gns. Antal Gns. Antal
VVS-installatør 7,6 47 8,8 90 9,2 50
1. årsprøve 8,7 15 8,1 14 - -
3. semesterprøve - - 9,5 15 9,1 14
Afsluttende eksamensprojekt 7,2 16 8,6 16 - -
Gasfejlfinding 7,1 16 - - - -
Praktik - - 8,9 15 - -
Valgfrit uddannelseselement 1 og 2 - - 8,1 15 8,0 8
Valgfrit uddannelseselement 3 - - 9,7 15 - -
VE eksamen inden for biomassekedler og -ovne - - - - 9,3 14
VE eksamen inden for varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi - - - - 9,7 14

 

 

2014

2015

2016

Uddannelse/fag Bestået % Antal

Bestået % Antal

Bestået % Antal

VVS-installatør 99% 97 93% 15 - -
Evaluering 1. semester 100% 16 93% 15 - -
Evaluering 3. semester 100% 16 - - - -
Praktik 100% 16 - - - -
Valgfrit uddannelseselement 1 og 2 100% 32 - - - -
Valgfrit uddannelseselement 3 94% 17 - - - -