banner

Multimediedesigner

Multimediedesigner: Få viden på alle områder inden for multimedieproduktioner

På den 2-årige multimediedesigneruddannelse lærer du at designe, planlægge, realisere og styre multimedieopgaver, ligesom du lærer at deltage i implementeringen, styringen og vedligeholdelsen af multimedieproduktioner. Allerede under studiet vil du komme til at arbejde med konkrete projekter i et netværk af kreative virksomheder.

Som multimediedesigner bliver du en slags 'akademisk håndværker', som beskæftiger sig meget praktisk med alle aspekter ved multimedieproduktioner - lige fra kommunikationsplan over design af brugergrænseflader til programmering af indhold, der i sidste ende ligger på internettet, smartphones eller tablets. Indholdet er en blanding af tekst, fotos/grafik, video, animation. Du får som studerende gratis adgang til al nødvendig software fra Adobe.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid. I løbet af studiet er der flere engelsksprogede moduler og undervisningsforløb, og der er mulighed for internationale praktik- og studieophold. 

Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

 


(Klik her for at se figuren i stor størrelse).

Multimediedesigneruddannelsen består af en fællesdel og en specialisering, hvor sidstnævnte primært ligger på 3. og 4. semester og byder på et specialiseringsforløb med valgfag og hovedopgave.

Fællesdelen

Fællesdelen består af fem overordnede fagområder:

 • Brugergrænsefladeudvikling (45 ECTS)
 • Brugeroplevelser (15 ECTS)
 • Indholdsproduktion (15 ECTS)
 • Forretning (7,5 ECTS)
 • Teknologi (7,5 ECTS)

Multimediedesigner-uddannelsen er et fuldtidsstudie. Der ligger typisk 4-8 lektioner om dagen i et af fagområderne, således at du har op til fem dage om ugen, hvor du skal være på studiet. 

Undervisingen

 • På 1. og 2. semester får du grundlæggende introduktion til de 5 fagområder. Undervisningen er projektorienteret, hvilket vil sige, at der i alle projekter, indgår virksomheder.
 • På 3. og 4. semester specialiserer du dig. Der er specialiseringsforløb indenfor digital medieproduktion. Desuden er der 3 måneders praktik inden den afsluttende hovedopgave.

Din hverdag vil veksle mellem undervisning, vejledning og projekter. På multimediedesigneruddannelsen taler vi ikke om lektier – du læser for din egen og din kommende arbejdsgivers skyld. Samtidig skal du indstille dig på, at der skal skrives en del rapporter, hvor du argumenterer for dine valg til løsning af givne problemstillinger.

Den ny studieordning 2018 gældende fra efterårssemestret 2018 bliver tilgængelig her på siden i løbet af foråret 2018. Her kan du læse i detaljer hvad de fem ovenstående fagområder handler om. 

Labs står til din rådighed

På uddannelsen arbejder du med at planlægge, udvikle, designe og producere multimedieindhold til digitale platforme/teknologier.
Multimediedesigner-uddannelsen råder over nye moderne lab faciliteter som fx:

 • Blackbox, hvor du kan arbejde med greenscreen optagelser, foto, video og surround audio produktion, samt AR/VR/MR og Motion capture teknologier
 • Redigeringsrum, hvor du kan arbejde med at redigere og rendere AV produktioner
 • Lydstudie, hvor du kan arbejde med audio- og musikproduktion
 • Neurolab, hvor du kan brugerteste digitale og analoge brugergrænseflader med nyt udstyr.

Multimediedesigner labsMultimediedesigner labs
Multimediedesigner labsMultimediedesigner labs

Adgangskrav


For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, STX, HTX, HHX, HF) 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C.

Erhvervsuddannelser:

 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Digital media uddannelsen
 • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
 • Fotograf
 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker (trin 2)
 • Skiltetekniker
 • Teknisk designer

Ingen specifikke adgangskrav.

3-årige Erhvervsuddannelser fra 2014-reformen

Alle erhvervsuddannelser, der er gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, og som har en ordinær varighed på mindst 3 år, er adgangsgivende. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på uddannelsen.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav: Engelsk C.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C.

Hvis du søger ind på den danske Multimediedesigner, skal du endvidere have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Ny lov om dobbeltuddannelse

Fra 1. januar 2017 kan du ikke optages på denne uddannelse, hvis du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse inden for de seneste 6 år, fx. en erhvervsakademiuddannelse, en bacheloruddannelse eller en kandidatuddannelse. Du kan dog søge om dispensation, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge din tidligere uddannelse. Du søger om dispensation sammen med din ansøgning ved at vedhæfte et brev og eventuel dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.
Ved sommeroptaget 2018 optager vi 120 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 50% i Kvote 1 og 50% i Kvote 2.

Kvote 1

I Kvote 1 bliver du alene vurderet på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale uddannelse.

Du kan søge i Kvote 1, hvis:

 • Du afslutter en gymnasial uddannelse umiddelbart før ansøgningsfristens udløb
 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et højt gennemsnit. Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit

Kvote 2

I Kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse. Få inspiration til din motivationsskrivelse her
 • Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Du skal søge i Kvote 2, hvis:

 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et lavt gennemsnit
 • Du ikke har afsluttet en hel gymnasial uddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du afslutter eller har afsluttet en adgangsgivende Erhvervsuddannelse
 • Du har afsluttet en anden Erhvervsuddannelse end en af de direkte adgangsgivende og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du har ikke afsluttet en Erhvervsuddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering

Du søger ind med adgangseksamen til ingeniøruddannelsen

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter enten før eller efter 5. juli, men før studiestart 1. september.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter enten før eller efter 5. juli.
 • Hvis du først afslutter faget efter 5. juli, vil du højst kunne få et betinget optagelsesbrev fra os – betinget af, at du består faget inden studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 81310

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Du får svar på din ansøgning den 28. juli, uanset om du har søgt i Kvote 1 eller Kvote 2. Svaret bliver sendt til din E-boks. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Vinter

Vi forventer at oprette et vinterhold i Odense med studiestart 1. februar 2018. Du kan søge ind på vinterholdet via denne eal.dk fra cirka midten af september.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Pierre Krabbe Christiansen

Karrieremuligheder

Eksempler på jobtitler for multimediedesignere er:

 • Frontend udvikler
 • Webdesigner
 • Mobil/app-udvikler
 • Web og new media projektleder
 • Webmaster
 • Projektkoordinator

Du kan også blive selvstændig.

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Medbring egen computer

Du skal medbringe din egen computer.

Overordnet skal den bærbare computer som minimum indeholde:

 • i5 processor eller tilsvarende
 • et dedikeret grafikkort som Nvidia eller lignende
 • 8GB ram - gerne mere, og 
 • en SSD harddisk

Eksempler på en computer kunne være:

 • Acer Aspire F5-573G
 • Asus Vivibook K501
 • Lenovo Y520 15.6 
 • MacBook Pro 

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb og afslutningsprojekt. 

Du kan forvente at skulle bruge op til ca. 2.000 kr på bøger pr. semester. Første semester er dyrest i bogindkøb, men flere af bøgerne vil blive brugt gennem hele din uddannelse. Igennem studiet kan der også komme udgifter til studieture.

 

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet.

Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe.

Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk.

Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke.

Bygningskonstruktør (pba.) og byggetekniker: Vi har et samarbejde med boghandlen på SDU.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?
Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges. Hvis du skal ind på bygningskonstruktøruddannelsen skal du dog vente med at købe dine bøger til efter introugen, hvor dine undervisere vil gennemgå din bogliste med dig. Tjek evt. vores Facebookgruppe 'EAL brugte studiebøger', som ligger under vores Facebookside www.facebook.com/ealdk.
Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?
Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.
Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?
Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle.
Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?
Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør eller multimediedesigner. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.
Hvor kan jeg parkere min cykel?

På vores adresser i Odense og Vejle er der enten cykelkælder eller cykelstativer, som du kan benytte.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?
De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.
Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?
Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 16.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.
Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?
Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.
Hvilke aktiviteter er planlagt i introugen?

Typisk vil det være en blanding af sociale aktiviteter (teambuilding), praktiske aktiviteter (introduktion til Fronter, bibliotek m.v.) samt undervisning. Mange uddannelser offentliggør introprogrammet her på hjemmesiden under den relevante uddannelse, så snart det er klar. Orientér dig under Download på udannelsessiden.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?
Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.
Er der gratis parkering?

Ja, men parkeringsforholdene er forskellige i hhv. Odense og Vejle. Se mere om parkering i Odense her og i Vejle her.

Er der undervisningsfri i påskeugen?
Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.
Hvornår kan jeg se mit skema?

De fleste uddannelser lægger et introprogram for de første dage ud her på hjemmesiden. Skemaet for den efterfølgende periode får du adgang til, når du modtager et login til Fronter en af de første dage på studiet.

Hvornår har vi sommerferie?
Tjek aktivitetskalenderen på Fronter for at se ferie- og eksamensperioder.
Hvornår starter mit studie?
Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.
Hvordan får jeg mit studiekort?
Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.
Er det obligatorisk at tage med på studietur?

Som udgangspunkt er det frivilligt at tage på studietur, men på enkelte uddannelser er det obligatorisk. Se nærmere i studieordningen, som du finder her på hjemmesiden under den valgte uddannelse.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?
Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:
Er der undervisningsfri i vinterferien?
Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Pba. i digital konceptudvikling
Vil du gerne være i stand til at skabe fremtidens brugeroplevelser på nettet? Så læs mere om digital konceptudvikling her.
banner
Pba. i webudvikling
Pba. i webudvikling er for dig, der ser web- og multimedieteknologier som lovende fremtidige teknologier. Læs mere her.
banner
Datamatiker
Vil du bringe dine kreative evner som udvikler i spil i en branche, der er i konstant forandring? Så læs mere her.
Story
Dine internationale muligheder
Dine internationale muligheder
Story
sommerOptag 2018
sommerOptag 2018