Forberedt på fremtiden

Vedvarende energiløsninger har potentialet til at sætte et tydeligt præg på installationsbranchen de kommende år. Skal potentialet udnyttes til fulde, kræver det dog installatører, som både har den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder. VE-godkendelsen er kundernes garanti for at deres VE-løsning bliver udført af kompetente fagfolk og sikrer at kunderne kan føle sig trygge, når de investerer.

På Erhvervsakademiet Lillebælt har man som de første valgt at tilbyde nye kuld af installatører muligheden for også at blive godkendt som VE-installatører som del af deres uddannelse. De første 12 tog deres VE-installatør-eksamen i februar – og bestod. Heraf valgte 11 af få VE-godkendelse inden for både solcellesystemer og varmepumper, mens den sidste nøjedes med solcelle-godkendelsen.

- Især på solcelleområdet har der været eksempler på hvor slemt det kan gå, hvis installationen ikke udføres korrekt. På varmepumpeområdet er der også eksempler på jordvarmeanlæg som ikke er dimensioneret korrekt, hvilket har resulteret i for små anlæg og meget store elregninger, vurderer Eigil Grønbæk Kristensen, som underviser på solcelleområdet på Erhvervsakademi Lillebælt i Vejle, og uddyber:

- Netop derfor er det vigtigt at klæde installatørerne godt på, således de kan opretholde deres høje faglighed og gøre en synlig forskel overfor kunderne. Samtidig er VE-godkendelsen også en oplagt markedsføringsmulighed for installatørerne.

Han suppleres af Niels Martin Larsen, der står for undervisningen på varmepumpeområdet på Erhvervsakademiet Lillebælt.

- VE-godkendelsen kan i bund og grund give mere viden til virksomheden. Det er med til at give et bredere forretningsgrundlag og derved gøre virksomheden mindre sårbar overfor konjunktursvingninger. Derudover er det et supergodt markedsføringspotentiale overfor kunderne, siger han.

Han forklarer, at undervisningen frem mod ve-godkendelsen bygger på en kombination af teori og praksis.

- Bekendtgørelsen lægger op til at uddannelserne fortrinsvis bygger på teori med en praktisk vinkel, og det er sådan, vi har valgt at strukturere undervisningen. Jeg syntes også det giver god mening, da deltagerne på uddannelsen alle kommer med en praktisk baggrund, forklarer han.

Merit i VE

Ud over muligheden for at tage VE-godkendelsen som en del af installatøruddannelsen eller som en selvstændig uddannelse over fem dage, kan installatører også, hvis de allerede er VPO- eller KSO-certificeret, blive godkendt som VE-installatør ved at bestå en prøve – hvilket også var tilfældet for én af de 12 nye VE-installatører hos Erhvervsakademi Lillebælt.

- Grunden til at der er en prøve, er netop for at sikre at installatørerne har de nødvendige kompetencer. Prøven bygger på en skriftlig case som installatøren ud fra en skabelon let kan udfylde og vil så, med med udgangspunkt i casen i casen, bestå af en eksamination af alle de kompetencekrav der er til det enkelte VE-modul. Der vil være ekstern censor til prøven, forklarer Eigil Grønbæk Kristensen.

TEKNIQ bakker op

Også hos TEKNIQ er man glade for, at både nye og eksisterende installatører får mulighed for at blive VE-godkendt.

- Både private og professionelle kunder vil blive mere kritiske de kommende år, og når de skal vælge installatører vil de lægge vægt på at få VE-opgaverne løst af virksomheder med særligt kendskab inden for VE-området. Derfor er det også vigtigt, at vi som branche er åben overfor ordningen og opnår godkendelsen, som gør det lettere for forbrugerne og virksomheder at finde frem til de kompetente installationsvirksomheder, fastslår Simon O. Rasmussen, der er chef for teknisk afdeling hos TEKNIQ.

Han mener, at VE-installatør-ordningen især er vigtig i en tid, hvor autorisationsordningerne er under pres.

- Med VE-godkendelsen opnår installatørerne anerkendelse for, at de har en særlig kompetence på energiområdet. Det kan være afgørende, hvis man vil synliggøre sine kompetencer og undgå at blive overhalet  på et meget konkurrencepræget marked.- Jeg håber, at VE-ordningen får den succes, som jeg ikke rigtig syntes, KSO-ordningen havde. Jeg håber samtidig, det bliver mere synligt, hvilke selskaber som arbejder helhjertet med VE-løsninger, således at forbrugerne/kunderne har et pejlemærke. Og så har jeg et håb om, at ordningen slår igennem som et godt og stærkt ”brand” for de virksomheder der arbejder med VE, samt at kunderne fremadrettet er opmærksomme på at vælge en VE-installatør på grund af de kompetencer der ligger i disse firmaer.

Artiklen er også trykt i Dansk VVS på side 46-49.